T h i s   p a g e   c o v e r s   a   s e l e c t i o n   o f   a r t i c l e s   a n d   b r o a d c a s t s 

 o n   t h e   B e l g i a n   p h o t o g r a p h e r   F i l i p   N a u d t s.

 

P r e s s   f i l e s   o n   d e m a n d :   f i l i p n a u d t s @ t e l e n e t . b e

 

     
     
 

 

FOCUS (NL), 2010-02

 

       
 

 

CHE, 2010-02 

 

       
 

 

FOCUS (NL), 2008-05

 

   
 

 

VRT, EEN, DE RODE LOPER, 2007-03-19 

 

   
 

 

BEELD EXPRESS, 2006-06/07/08 

 

   
 

 

PROFESSIONELE FOTOGRAFIE (NL), 2006-03/04

 

   
 

DE MORGEN MAGAZINE, 2006-02-11 

 

   
 

 

FOTO+ (B/NL), 2006-01

 

   
 

 

VRT, CANVAS, 2005-29

 

   
 

filip naudts

 

JIM TV, 2002-12

 

   
 

 

OPENBAAR KUNSTBEZIT IN VLAANDEREN, 2002-09-15

 

   
 

 

 

FOTO (NL), 2002-07/08 

 

   
 

 

TEEK, 2001-01

   
  auromatic tmf

 

TMF, Katja Retsin, 2000-10-30 

 

   
 

 

HET VOLK, 2000-10-13 

 

   
 

 

 

HET NIEUWSBLAD, 2000-10-10 

 

   
 

 

 

GAZET VAN ANTWERPEN, 2000-10-10 

 

   
 

 

 

PROFESSIONELE FOTOGRAFIE (NL), 1999-04 

 

   
 

 

 

FOTOGRAFIE MAGAZIN (CZ), 1998-09 

 

   
 

 

 

HET NIEUWSBLAD, 1996-09-11 

 

   
 

 

 

PROFESSIONELE FOTOGRAFIE (NL), 1994-04