T h i s   p a g e   c o v e r s   t h e   c o m m e r c i a l   s e r i e s

 o f   t h e   B e l g i a n   p h o t o g r a p h e r   F i l i p   N a u d t s.

 

 
    
    
   

Vroedvrouwen voor Ecuador  

(2009)

 
   
   

Homesless Worldcup, EEN  

(2008-2009)

 
   
   

Verloren Land , CANVAS

(2008)